Splošni pogoji za goste / najemnike

1. Pogoji
1.1 Če počitniško nastanitev (hišo, vilo ali apartma) najamete preko strani Apartmania.si, le-ta poskrbi za sklenitev najemne pogodbe v imenu in na račun izbranega gostitelja/najemodajalca. Gostitelj/najemodajalec je imenovan glede na izbrano lokacijo. S soglasjem gostitelja/najemodajalca je Apartmania.si pooblaščena za sprejemanje in upravljanje predplačila, pologa in vsa druga plačila vezana na izbrano nastanitev. Apartmania.si kot potovalni portal ne prevzema odgovornosti za nastalo najemno pogodbo med gostom/najemnikom in gostiteljem/najemodajalcem.
1.2 V primeru sklenitve najemne pogodbe, se le-ta sklene med gostom/najemnikom in ustreznim gostiteljem/najemodajalcem za čas dogovorjenega obdobja. Apartmania.si se zavezuje, da bo poizvedbe, rezervacije in informacije, ki jih zahteva gostitelj/najemodajalec obdelal pravilno in skrbno. Gostom/najemnikom se s sklenitvijo pogodbe o najemu zaračuna strošek v obliki pristojbine za storitev uporabe spletnega mesta. Stranka s potrditvijo zahteve za rezervacijo ali z rezervacijo avtomatično uveljavlja storitve, ki jih nudi Apartmania.si, ki se jih stranki zaračunajo posebej. To vključuje tudi napačne poizvedbe in rezervacije, ter se stranki ne vrnejo. Lokacija podjetja je Nemčija.
1.3 Z rezervacijo gost/najemnik gostitelju/najemodajalcu ponudi sklenitev najemne pogodbe / nastanitvene pogodbe za počitniške namene v skladu z nemško zakonodajo. Osnova take ponudbe je rezervacija in oglas v skladu z objavljenimi oglasi na spletni strani APARTMANIA.si.
1.3.1 Rezervacija se lahko opravi ustno, pisno, po telefonu, po faksu ali elektronsko (elektronska pošta, internet) ter neposredno na spletni strani Apartmania.si. V primeru elektronskih rezervacij APARTMANIA.si takoj potrdi prejem rezervacije v elektronski obliki. To potrdilo o prejemu še ne pomeni potrditve prevzema naročila za rezervacijo, kar najemnik naredi neposredno preko portala.

Vrste rezervacij za Apartmania.de:

 • Rezerviraj zdaj: Z »Rezerviraj zdaj« nam pošljete zavezujočo zahtevo / rezervacijo. Gostitelj/najemodajalec se zaveže, da je rezerviral nastanitev na izbrane datume, da bo nastanitev pripravljena na datum prihoda in se ne bo oddala tretjim osebam – vi pa se zavežete, da boste za izbrani termin rezervacije plačali cene nočitev v skladu s pogoji plačila, ki jih je navedel gostitelj/najemodajalec na našem portalu. Če prenočišče ni na voljo, se vam povrne vplačan znesek za rezervacijo. Rok za vračilo prične teči v 24urah.
 • Rezervacija na zahtevo: Rezervacija na zahtevo je sklenitev pravno zavezujoče pogodbe, v kateri izbran termin v nastanitvi še ni potrjen. Če zahtevana nastanitev ni potrjena, se šteje, da sta obe strani odpovedali pogodbo stroškov.

Goste prosimo, naj bodo pozorni na razliko med “obvezujočo rezervacijo”, pa tudi na “prošnjo” samo, če nastanitev dejansko želite rezervirati. V obeh primerih se po prejemu plačila na “zavezujočem” ustvari veljavna nastanitvena pogodba. Če želite le poiskati informacije, prosimo, da naše gostitelje kontaktirate. Rezervacije ali naključne poizvedbe niso možne, ker je potrebna registracija.

Po potrditvi rezervacije in prejemu plačila gost / najemnik prejme voucher z informacijami o rezervaciji in naslovom gostitelja/najemodajalca. Gostitelj/najemodajalec prejme kontaktne podatke gosta/najemnika.

1.4 Stranka je odgovorna za vse pogodbene obveznosti sopotnikov, za katere rezervira, kot tudi za svoje.
1.5 Pogodba začne veljati po prejemu gostiteljeve/najemodajalčeve izjave o potrditvi rezervacije. Ob sklenitvi pogodbe ali takoj po njej bo Apartmania.si gostu poslala pisno potrdilo gostitelja/najemodajalca prek elektronske pošte. Pisnega potrdila ne pošiljamo pri rezervacijih za manj kot 7 dni vnaprej!
2. Plačila
2.1 Možnosti plačila
Pri rezervaciji so na voljo naslednji načini plačila (ti se lahko razlikujejo glede na lastnost):

 • PayPal (sprejemamo kreditne kartice VISA in Mastercard)
 • STRIPE (Kreditne kartice)
 • Račun (prenos, rezervacija po telefonu)
2.1.1 Vaši podatki se pošljejo na naš strežnik v Nemčiji preko šifrirane povezave SSL (https v naslovni vrstici).
2.1.2 Pri plačilu s PayPal & amp; Kreditna kartica

Pridržujemo si pravico, da v primeru neizpolnitve plačila, neprijave ali neuporabe naše storitve zaračunamo stroške v skladu s točko 4.3.

2.2 Plačilo standardnih rezervacij (z več kot 30 dni pred prihodom)

Za ceno najema veljajo naslednji plačilni roki in pogoji, odvisno od nepremičnine:

 • Plačilo za Apartmania.si. Plačilo ob rezervaciji
 • Plačilo za Apartmania.si. Ob prihodu se celoten znesek rezervacije plača gostitelju. Plačani depozit za rezervacijo minus pristojbine bo povrnjen neposredno z Apartmania.si.
 • Plačilo gostitelju/najemodajalcu. Celotni ali preostali znesek plačate v rokih, ki ga določi gostitelj/najemodajalec. Roki se razlikujejo glede na lastnosti in so strukturirani na naslednji način:
  • Takojšnje plačilo s pologom
  • 30% položite v roku 30 dni
  • Rezervacija z manj kot 30 dni pred prihodom: 100% v 5 delovnih dneh
  • Plačilo zneska do 30 dni pred prihodom
  • Plačilo zneska do 60 dni pred prihodom
  • Plačilo zneska do 90 dni pred prihodom
2.2.1 Bančno nakazilo (možno samo pri rezervaciji po telefonu)
Za rezervacije z bančnim nakazilom, mora kupec v roku, ki je naveden na računu (običajno 5 dni), nakazati predplačilo na Apartmania.si. Akontacija vključuje pristojbino za rezervacijo in depozit za rezervacijo (polog) v skladu s pogoji posamezne nastanitve.
2.2.2 Plačilo PayPal – spletna rezervacija
Pri plačilu s PayPalom veljajo naslednji pogoji:

 • Rezervacija namestitve in plačilo s PayPalom se šteje za potrjeno od trenutka plačila. Pravice do odstopa od pogodbe ni. Stroški Apartmania.si se ne povrnejo.
 • Pri rezervaciji in plačilu s PayPalom najprej plačajte pristojbino za rezervacijo, ki je nevračljiva.
 • Nato plačate depozit za rezervacijo, kot tudi preostali znesek rezervacije, glede na pogoje zadevne nastanitve in kot izračunano na spletnem portalu. preostanek plačila kot je določeno pri posamezni nastanitvi.

2.3 Prenos – račun
Rezervacija preko računa / prenos bo sprejeta po telefonu.

Ob rezervaciji preko računa / prenosa boste račun za prenos prejeli po e-pošti. Rezervacija je potrjena in veljavna šele po prejemu plačila.

Veljajo preostali pogoji plačila izbrane nastanitve, ki se lahko razlikujejo.

2.3.1 Plačilo kratkoročnih rezervacij (manj kot 30 dni pred prihodom)
Pri kratkoročnih rezervacijah se plačilo izvede s PayPalom. Nato gost/najemnik podatke in bančne podatke za poravnavo prejme po elektronski pošti prav tako račun.
2.3.2 PayPal
Možnosti plačila za plačilo s PayPalom za kratkoročne rezervacije so identične kot pri rezervacijah pod točko 2.2.2.
2.4 Če kupec ne izvrši predplačila in / ali preostalega plačila pravočasno, v skladu z dogovorjenimi roki plačila, gostitelj/najemodajalec lahko odstopi od pogodbe o potovanju in kupcu zaračuna stroške odpovedi v skladu s svojimi splošnimi pogoji.
3. Spremembe uspešnosti
3.1 Spremembe bistvenih storitev iz dogovorjene vsebine najemne pogodbe za počitniške namene, ki postanejo potrebne po sklenitvi pogodbe in jih gostitelj/najemodajalec ni vnesel v dobri veri, so dovoljene le, če spremembe niso pomembne in ne vplivajo na celotno postavitev pogodbe. Apartmania.si ali gostitelj/najemodajalec bo kupca obvestil o vseh večjih spremembah takoj, ko bodo znani podatki.
4. Odpoved kupca pred začetkom potovanja / stroški odpovedi.
4.1 Kupec se lahko odpove od potovanja kadarkoli pred začetkom potovanja. Umik mora biti za Apartmania.si prijavljen pisno.

Če ne boste vplačali rezervacije, potrjene zahteve ali ne-prihoda, vas to ne odvezuje obveznosti plačila nastanitvene pogodbe.

4.2 V primeru odpovedi potovanja so odločilni stroški odpovedi v pogojih ponudnika storitev. Apartmania.si najemodajalcu ni naročila pobiranja takih odpovednih pristojbin. Vendar pa je Apartmana z gostiteljem/najemodajalcem pogodbeno obvezana, da pobere depozit za dotično rezervacijo, ki je za gosta nepovraten.

Gostitelj/najemodajalec je po plačilu rezervacijskega depozita dolžan od gosta zahtevati nadaljnja plačila v skladu z objavljenimi pogoji.

Priporočamo:

 • do 60 dni pred odhodom
Znesek polog (35%)
 • 60 do 30 dni pred odhodom
50 % celotne cene
 • 30 do 15 dni pred odhodom
80 % celotne cene
 • manj kot 15 dni pred odhodom
95 % celotne cene

Podrobnejše informacije najdete pod posameznimi lastnostmi.

4.3 Pristojbine, davki, pristojbine za storitve, rezervacije in rezervirane dodatne storitve, ki so nastale na začetku pogodbe in niso povezane s ceno najema, so izključene iz povračila.
4.4 V primeru bolezni, smrti in izrednih razmer, za katere gostitelj/najemodajalec ni odgovoren, veljajo odpovedni pogoji iz točke 4.2
4.5 V izjemnih situacijah, ki ne dovolijo kratkoročnega prihoda, je možna brezplačna rezervacija potovanja, pod pogojem, da gost/najemnik ni v pristojnosti najemnika. V takšnih primerih je potreben predhodni dogovor z gostiteljem/najemodajalcem.
4.6 V izjemnih situacijah, ki ne dovolijo prihoda v kratkem roku (3 dni), je možna brezplačna rezervacija potovanja, pod pogojem, da gost/najemnik ne nosi razloga in krivde. V takšnih primerih je potreben predhodni dogovor z gostiteljem/najemodajalcem.
5. Spremembe
5.1 Po sklenitvi pogodbe kupec ni upravičen do sprememb glede datuma potovanja, cilja potovanja, kraja prihoda, nastanitve (ponovna rezervacija). Če se sprememba rezervacije opravi na željo stranke, Apartmania.si lahko zaračuna pristojbino za spremembo rezervacije.

 • v pogodbah za počitniške najemnine
do 30 dni pred odhodom 25,00 €
 • v pogodbah za počitniške najemnine
do 40 dni pred odhodom 30,00 €
 • v pogodbah za počitniške najemnine
do 60 dni pred odhodom 40,00 €
5.2 Če bo stranka krila stroške zahtev za ponovno knjiženje, vložene po poteku rokov, je to mogoče le po odpovedi potovalne pogodbe in istočasni registraciji. To ne velja za zahteve za ponovno knjiženje, ki povzročajo le manjše stroške
6. Potni dokumenti
6.1 Potne listine boste prejeli po prejemu preostalega plačila ali s pogodbo o plačilu z gotovino gostitelju/najemodajalcu približno 3 tedne pred začetkom potovanja.
6.2 Stranka mora obvestiti Apartmania.si, če v roku, ki ga sporoči Apartmania, ne prejme potrebnih potnih dokumentov (npr. Opis prihoda, voucher).
7. Omejitev odgovornosti
7.1 Apartmania.si je odgovorna le za ustrezno svetovanje in obdelavo rezervacij v okviru pogodbe. Ker je storitev Apartmania.si omejena na posredovanje informacij, prošenj za rezervacijo in poizvedbe, Apartmania.si izrecno ne odgovarja za storitve, ki jih zagotavlja najemodajalec, in za morebitne nastale napake.
8. Zastaranje
8.1 Zahtevki stranke v skladu s §§ 651c do BGB zaradi telesnih poškodb, okončin ali zdravja, ki temeljijo na namerni ali malomarni kršitvi dolžnosti s strani Apartmania ali zakonitega zastopnika ali zastopnika Apartmania, potečejo po dveh letih. To velja tudi za zahtevke za odškodnino za drugo škodo, ki temelji na namerni ali hudo malomarni kršitvi dolžnosti s strani Apartmanie ali zakonitega zastopnika ali zastopnika Apartmania.
8.2 Vse druge terjatve iz §§ 651c do BGB potečejo po enem letu.
8.3 Zastaranje v skladu s številkama 8.1 in 8.2 začne teči na dan, ko bi se potovanje končalo v skladu s pogodbami.
8.4 Apartmania.si ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti med stranko in gostiteljem/najemodajalcem glede zahtevka ali okoliščin zahtevka.
9. Potni list, vizumski in zdravstveni predpisi
9.1 Apartmania.si bo državljane države Evropske skupnosti, v kateri je storitev ponujena, seznanila z določbami o potnem listu, vizumskih in zdravstvenih predpisih pred sklenitvijo pogodbe, ter o morebitnih spremembah pred začetkom potovanja, če jih stranka zahteva. Pristojni konzulat zagotavlja informacije za državljane drugih držav. Domneva se, da pri stranki in drugih sopotnikih ni nobenih posebnosti (npr. Dvojno državljanstvo, državljanstvo).
9.2 Stranka je odgovorna za pridobitev in nošenje potrebnih potnih listin, vsa potrebna cepljenja in skladnost s carinskimi in deviznimi predpisi. Slabosti, ki izhajajo iz neupoštevanja teh predpisov, npr. B. plačilo stroškov odpovedi na njegove stroške.
9.3 Apartmania.si ne odgovarja za pravočasno izdajo in dostop do potrebnih vizumov s strani ustreznega diplomatskega predstavništva, če jim je naročnik naročil, naj jih posredujejo.
10. Izbira prava
Za pogodbeno razmerje med stranko in Apartmania.si se uporablja samo nemško pravo. To velja tudi za celotno pravno razmerje. Apartmania je izključena iz pravnih tožb, ki jih stranka vloži proti gostitelju/najemodajalcu v tujini.
11. Kraj sodne pristojnosti
11.1 Stranka lahko toži Apartmanio samo na svojem registriranem sedežu za storitve, ki jih nudi Apartmania.de.
11.2 Rezidenčno prebivališče stranke je odločilno za tožbe, ki jih je vložila Apartmania proti stranki. Za tožbe proti strankam ali pogodbenim partnerjem potovalne pogodbe, ki so trgovci, pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali osebe, ki imajo stalno prebivališče ali običajno prebivališče v tujini ali katerih stalno prebivališče ali običajno prebivališče ob vložitvi tožbe ni znano. kraj pristojnosti je sedež Apartmania.de.

Kraj izvedbe Apartmania.de je 88250 Weingarten, Nemčija.

11.3 Zgornje določbe se ne uporabljajo

 • če in v kolikor drugače pogodbeno neobvezne določbe mednarodnih sporazumov, ki se uporabljajo za najemno pogodbo med kupcem in ponudnikom storitev, povzročijo kaj drugega v korist kupca oz.
 • če in v kolikor so neobvezne določbe, ki se uporabljajo za najemno pogodbo za počitniške namene v državi članici EU, v katero stranka pripada, za stranko ugodnejše kot naslednje določbe ali ustrezni nemški predpisi.

Apartmania.de

Vinko Vincenz Kipsic
Schwabenstr. 26
D-88250 Weingarten

www.apartmania.de – www.booking-kroatien.de – www.istrien-villas.de – www.ferienhaus-adria.de – www.apartmania.si
hello@apartmania.de – booking@apartmania.de

Iskanje

junij 2022

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

julij 2022

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Odrasli
0 Otroci
Živali
Velikost
Cena
Ugodnosti
Več

Primerjaj

Compare